PODMIENKY PRENÁJMU
 • Zaplatením zálohy – 50% celkovej ceny za prenájom objektu – sa objednávka považuje za záväznú
 • Zvyšná časť ceny za prenájom sa dopláca v hotovosti pri príchode hostí do zariadenia
 • Začiatok prenájmu – v dohodnutý deň od 14:00 – 21:00.
 • V deň odchodu, prosím, uvoľniť priestory do 10:00 hod.
 • Kľúče od zariadenia si preberie prenajímateľ osobne v posledný deň pobytu.
 • Prenajímateľ skontroluje priestory – akékoľvek vzniknuté škody a závady sú hostia povinní nahlásiť.

STORNO PODMIENKY
 • Rešpektujeme, že v prípade nepredvídaných okolností hostia nemôžu nastúpiť na pobyt.
 • V takomto prípade je potrebné telefonicky oznámiť zrušenie rezervácie pobytu.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE
 • 30 dní pred nástupom – 25% zo zálohy.
 • 29 – 14 dní pred nástupom – 35% zo zálohy.
 • 13 – 7 dní pred nástupom – 50% zo zálohy.
 • 6 a menej dní pred nástupom – 100% zo zálohy.

CENA ZAHŔŇA
 • Závisí od počtu osôb a doby pobytu.
 • Závisí od toho ci je vykurovacie obdobie
 • Závisí od vybavenia domu.